Tag : visie

Mijn visie op hondentraining

Ik ben van mening dat de hond niet in staat is om voor zijn eigen belangen op te komen, de hond heeft ons daarbij nodig om een fijn en gelukkig leven te hebben. Er zijn verschillende soorten hondenscholen die het allemaal net weer even anders doen.  De Quiebus methode staat voor een positieve omgang met je hond, niet op basis van macht maar op basis van wederzijds vertrouwen en respect, elke vorm van agressie, h

Lees meer →